Case All Star

Case All Star är aktiefonden som blev utsedd till Årets Sverigefond 2022. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med en låg fast förvaltningsavgift, som främjar hållbarhet och är framtagen för ett långsiktigt sparande

Om fonden

Fonden investerar i stora svenska börsbolag och fokuserar på att hitta de bolag som förvaltarna anser vara attraktivt värderade i förhållande till bolagens framtida intjäningspotential.

Målsättningen är att ge en god värdetillväxt genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket bl. a. betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. I normalfallet är fonden investerad i cirka 25-30 innehav. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

Hållbarhet är en självklar del i investeringsstrategin och Case har en hög ambition att investera ansvarsfullt i fondens förvaltning.

Case All Star är till för sparare som tycker att indexfonder är för tråkiga och att aktivt förvaltade aktiefonder har för hög fast förvaltningsavgift.

Fördelar med fonden

Låg avgift

En fonds avgift har stor betydelse för hur värdet på sparkapitalet utvecklas över tid. Här får du möjligheten att spara i en en aktivt förvaltad aktiefond med låg förvaltningsavgift.

Hållbarhet

Fonden ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Årets Sverigefond

Tack vare sin inriktning mot stora och stabila bolag blev Case All Star utsedd till Årets Sverigefond 2022 av tidningen Privata Affärer.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

Investor B

6.05%

AstraZeneca

5.74%

Swedbank A

5.69%

Hexatronic

5.01%

Novo Nordisk

4.80%

Handelsbanken A

4.44%

Senast uppdaterad 2023-02-28

Senast uppdaterad 2023-02-28

Senast uppdaterad 2023-02-28

Sharpekvot

0.93

Antal ägare hos Avanza

3 687

Standardavvikelse

18,63%

Senast uppdaterad 2023-02-28

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Fondens koldioxidavtryck

43,47 (tons COe/USD M revenue)

Hållbarhetsbetyg

3 (5)

Senast uppdaterad 2023-02-28

Fondens förvaltare

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

Tom Andersson

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefond

Förvaltare

Tom Andersson & Carl Johan Tjärnström

ISIN

SE0010134288

Startdatum

2017-10-31

Valuta

SEK

Risk

4 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Nej

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev