<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-allstar-vit.png

All Star


I vår fond All Star ryms endast våra absolut bästa aktieidéer. Precis som när NHL-spelarna röstas fram till All Star-matchen så lyfter våra aktieförvaltare fram sina absolut bästa aktieplaceringar vilket gör att fondens aktieinnehav alltid består av vår bästa laguppställning.

Börja spara i fonden

Fondens utveckling

Case har levererat mycket framgångsrik aktieförvaltning till våra förmögna kunder och gör nu genom vår fond All Star denna förvaltning tillgänglig för alla slags sparare.
Johan Andrassy
Verkställande direktör/CEO

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Aktiefond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0010134288
Förvaltare Andreas Rask samt förvaltarteam
Risk Nivå 5 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2017
Minsta insättning SEK 5 000,00
Fast förvaltningsavgift 0,5%
Rörlig avgift* 25%
*jämförelseindex SIX PRX

Fondens förvaltare

All Star förvaltas av Georg "Jojje" Norberg som till sin hjälp har hela Case förvaltarteam. Teamet har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och drivs av en passion att göra en positiv skillnad för dig som kund. Vi är ett kompetent och sammansvetsat team med korta beslutsvägar. Vi försöker hela tiden förbättra vårt arbetssätt och vässa vår strategi för att utveckla vår förvaltning och skapa större värde för våra fondinvesterare.

Vårt förvaltningsteam består av Andreas Rask, Tom Andersson, Georg Norberg, Patrik Gustavsson och Henrik Strömbom som tillsammans har utvecklat en investeringsprocess som visat sig vara väldigt framgångsrik. Gruppens förmåga att välja aktier, metod för risktagande och historiska resultat är väl dokumenterad. Flera av deltagarna i förvaltningsteamet har erhållit utmärkelser för tidigare förvaltningsresultat.

Samtliga medarbetare i förvaltningsorganisationen har eget sparande i Case fonder.

Placeringsinriktning

Case All Star är en fond som baseras på en portfölj med våra mest intressanta aktier.  Fonden samlar vår unika kunskap om svenska aktier och är ett alternativ till en egen aktieportfölj. Här kan en enskild aktie utgöra upp till 10 procent av fondförmögenheten. Den täta koncentrationen av cirka 25 aktier i portföljen innebär en större möjlighet till högre avkastning, men även en högre risk.

Case All Star fokuserar på svenska aktier som är noterade på Large Cap men upp till 30 procent av fonden kan även investeras i större nordiska börsbolag.

Investeringsfilosofin är att hitta bolag där det finns en strukturell tillväxt samt där digitaliseringen av samhället driver bolaget framåt. Strukturell tillväxt innebär att bolagets marknad påverkas mer av de stora förändringar världen nu går igenom snarare än konjunkturell tillväxt. Digitaliseringen av bolag är en stark trend där det finns intressanta investeringsmöjligheter. En annan trend som hela tiden förstärks är ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor samt miljöfrågor som likaledes leder strukturell tillväxt. 

Fonden kan även komma att ha negativa positioner i ett begränsat antal företag samt använda OMX terminer för att utjämna större rörelser i marknaden.

Fondens ambition är att slå och prestera bättre än aktieindex. Detta självklart efter fondens alla kostnader och avgifter.

Fonden passar dig som:

  • Tror på bolag med strukturell tillväxt.
  • Har en långsiktig sparhorisont på fem år eller mer.
  • Är villig att till viss del ta en högre risk i utbyte mot en eventuellt högre avkastning.
  • Söker ett alternativ till en aktivt förvaltad aktieportfölj.

Innan du blir kund bör du ta del av informationsbroschyr och faktablad som återfinns nedan.

Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 5

hög risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade 2017, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.


All Star tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Placeringen av fondmedlen koncentreras till en region, vilket ökar risken i Fonden. Fonden placerar i ett relativt fåtal investeringar vilket även det ökar risken i Fonden. En högre koncentration av aktier leder också till högre bolagsspecifik risk och högre likviditetsrisk. Andelen stora respektive små bolag kommer att variera över tiden. Investeringar i små och medelstora företag medför normalt en högre risk än investeringar i större företag. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken i Fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

all-star-informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden All Star
faktablad-all-star.png
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

köpanmälan befintlig kund.png
Köpanmälan

Köpanmälan befintlig kund

Köpanmälan för All Star
informationsbroschyr.png
Information

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för All Star
informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Case All Star Halvårsrapport per 2018-06-30

årsberättelse-all-star
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för All Star 2017.

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

All Stars hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se