<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-allstar-vit.png

Case All Star


Söker du en aktivt förvaltad aktiefond med tydlig hållbar inriktning och en låg fast förvaltningsavgift så kan Case All Star vara något för dig. Vi kan med stolthet säga att vårt arbete med hållbarhet har både gett resultat sett till avkastning men ger också våra kunder möjligheten att spara med ett gott samvete för framtiden.

Börja spara i fonden

Ladda ned broschyren för mer information om fonden

Ladda ned broschyr
pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Case All Star får högsta hållbarhetsbetyg av Morningstar

Fondens utveckling

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Aktiefond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0010134288
Förvaltare Tom Andersson & Andreas Rask
Risk Nivå 5 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2017
Minsta första insättning SEK 5 000,00
Fast förvaltningsavgift 0,5%
Rörlig avgift* 25%
*jämförelseindex SIX PRX

Placeringsinriktning

I Case All Star återfinns våra bästa aktieidéer och fonden blir därmed en koncentrerad, fokuserad och aktivt förvaltad specialfond som investerar långsiktigt i de bolag som vi gillar bäst på Stockholmsbörsen. Fonden investerar i stora svenska börsbolag och fokuserar på att hitta de bästa bolagen med en stabil och uthållig verksamhet där företagets produkter och tjänster ligger rätt i tiden!

Upp till 30 procent av fonden kan även investeras i större nordiska börsbolag. Investeringsfilosofin är att hitta bolag där det finns en strukturell tillväxt samt där digitaliseringen av samhället driver bolaget framåt. - Här ser vi en stor potential. Att tidigt identifiera branscher och bolag som ligger "rätt i tiden" är en viktig del av strategin, slår Jojje fast.

Strukturell tillväxt innebär att bolagets marknad påverkas mer av de stora förändringar världen nu går igenom snarare än konjunkturell tillväxt. Digitaliseringen av bolag är en stark trend där det finns intressanta investeringsmöjligheter. En annan trend som hela tiden förstärks är ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor samt miljöfrågor som likaledes leder till strukturell tillväxt.

En enskild aktie kan utgöra upp till 10 procent av fondförmögenheten. Den täta koncentrationen av cirka 25 aktier i portföljen innebär en större möjlighet till högre avkastning, men även en högre risk.

Fonden kan även komma att ha negativa positioner i ett begränsat antal företag samt använda OMX terminer för att utjämna större rörelser i marknaden.

Fondens ambition är att slå och prestera bättre än aktieindex. Detta självklart efter fondens alla kostnader och avgifter.

Fonden passar dig som:

  • Tror på bolag med strukturell tillväxt.
  • Har en långsiktig sparhorisont på fem år eller mer.
  • Är villig att till viss del ta en högre risk i utbyte mot en eventuellt högre avkastning.
  • Söker ett alternativ till en aktivt förvaltad aktieportfölj.

Innan du blir kund bör du ta del av informationsbroschyr och faktablad som återfinns nedan.

Läs mer

Fondens Förvaltare

Tom Andersson & Andreas Rask

FONDENS FÖRVALTARE

Case All Star förvaltas av vårt stjärnteam bestående av Tom Andersson och Andreas Rask som tillsammans erhållit pris för bästa förvaltning av våra fonder Case Fair Play (Lipper Fund Awards 2018) och Case Safe Play (Morningstar Fund Awards 2017 & Fondmarknaden 2017). Nu har de tagit över förvaltningen av Case All Star med målsättningen att göra den minst lika framgångsrik.

Teamet har lång erfarenhet av fondförvaltning och aktiemarknaden. Arbetet att implementera teamets investeringsfilosofi och strategi, som baseras på fundamental bolagsanalys, har påbörjats och kommer att fortskrida under hösten.

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring och han valde därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas är analytisk och noggrann med över 10 års erfarenhet av finansbranschen.

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen. 

Kontakta fondförvaltarna

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 5

medel risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade 2017, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.


Case All Star tillhör kategori 5, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Placeringen av fondmedlen koncentreras till en region, vilket ökar risken i Fonden. Fonden placerar i ett relativt fåtal investeringar vilket även det ökar risken i Fonden. En högre koncentration av aktier leder också till högre bolagsspecifik risk och högre likviditetsrisk. Andelen stora respektive små bolag kommer att variera över tiden. Investeringar i små och medelstora företag medför normalt en högre risk än investeringar i större företag. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken i Fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

all-star-informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden All Star
download-icon
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Information

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för All Star
informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Case All Star Halvårsrapport per 2021-06-30

årsberättelse-all-star
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för All Star 2020

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

All Stars hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se