case-safeplay-vit

Case Hållbar Sverige Index B


Case Hållbar Sverige Index B är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen. Fonden har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar. Detta gör denna fond mer diversifierad än indexfonder som speglar OMXS30 och bara investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen.
Börja spara i fonden
casefonder-safeplay-arets-basta-fond

Ladda ned broschyren för mer information om fonden

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Spara med gott samvete för framtiden

Fondens utveckling

Aktiefonder
Period AVKASTNING
casefonder-safeplay-arets-basta-fond

Lär dig mer om företagsobligationer

Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.

FONDINFORMATION

Om fonden

Fondens Förvaltare

image-Aug-31-2022-06-14-54-05-PM

Carl Johan Tjärnström

Förvaltare
Mattias_Larsson_416x416px_v2

Mattias Larsson

Förvaltare

Detaljerad information om fonden

Case Hållbar Sverige Index B är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen.
Fonden har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar. Detta gör denna fond mer diversifierad än indexfonder som speglar OMXS30 och bara investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen.

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7

NIVÅ 5

MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case Hållbar Sverige Index tillhör kategori 5, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Investera i fonden

ny-kund

Ny Kund

Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Jag är en ny kund
befintlig-kund

Befintlig kund

Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Jag är en befintlig kund
kop-via-din-bank

Köp via din bank

Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Jag vill köpa via bank

Dokument

Add a description here. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.
Faktablad
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond
informationsbroschyr
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över UCITS-fonden Case Hållbar Sverige Index B
Bilaga
Bilaga

Bilaga till informationsbroschyr

Bilaga till informationsbroschyr

Behöver du hjälp?

fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se