<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev september 2019


All Star - Handelskrig och konjunkturavmattning har varit på tapeten under september.

Hösten har anlänt till Sverige och med den en mycket svag PMI siffra för september som landade på 46,3. Augustisiffran var 51,8 så det är således en rejäl nedgång som ligger i linje med den lägre fart i ekonomin som befarats. Q3 rapporterna kommer att redovisas under den andra halvan av oktober, men redan nu kan konstateras ett antal vinstvarningar från viktiga bolag i vår omvärld. Det gemensamma med de vinstvarnande bolagen är bilindustrin. Den viktigaste och på sitt sätt enda riktigt stora kvarvarande hårda produktionen i Europa är bilindustrin. En uppskattningsvis tioprocentig försäljningsminskning får stora ringar på vattnet.

Handelskriget med utspel från Trump och sedan dementier satte en ny höjd när förslag om att begränsa amerikanska direktinvesteringar i Kina och även avlistning av kinesiska bolag på börser i USA presenterades. Efter sedvanlig indignation från kinesiska talesmän så dementerades dessa utspel. Det faktum att Kina äger en stor del av den amerikanska statsskulden i form av statsobligationer har från och till framförts som argument för att USA inte vill provocera allt för mycket. Sannolikt är detta inget större problem för USA att hantera ifall Kina väljer att sälja. Detta då eftersom dollarns betydelse som den enda valutan som går att använda hela tiden ökar. I takt med att Kina skruvar upp temperaturen i Hong Kong eroderar nu förtroendet avsevärt.

Firandet av 70-årsdagen sker med en enorm militärparad på Himmelska fridens torg. Unga människor runt om i världen ser säkerligen detta spektakel som gubbar som leker i sandlådan.

 

All Star  -  bankrekyl i index

En liten uppgång trots en orolig omvärld. All Star lyckades dock inte riktigt hänga med fullt ut eftersom vissa av de cykliska bolagen gick trögt samt att en rekyl till slut inträffade i indextunga bank. Den nygamla bekantingen Frank Vang-Jensen som blir ny VD i Nordea fick marknaden att hoppas på stora besparingar. Det blir intressant att se vad som nu kommer att hända när den stenhårde dansken tar över efter Koskull som tyvärr inte fick se sin enorma satsning på ett gemensamt backbone för hela den nordiska banken implementeras. Även Handelsbankens nya VD Carina Åkerström verkar ha satt fart med strukturer och arbetsmöten. Sannolikt kommer även Handelsbanken att se över sina kostnader. Gemensamt för bankerna är att det inte går att öka intäkter, snarare ser det ut bli det motsatta med bland annat sjunkande bolånemarginaler, då återstår bara att dra ner kostnader. All Star gick under september månad upp med 0.9 procent medan OMXS PI steg 2.7 procent.

 

Fondfakta        2019-09-30

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +0.87%   VEONEER 6.58%
3 månader -1.64%   ELEKTA 4.87%
1 år -4.23%   KINNEVIK AB B  4.66%
5 år 0%    EPIROC B 4.58%
Sedan årsskiftet 16.45%    NRC GROUP ASA 4.57% 

 

sept all

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar