<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev oktober 2019


FoMo (Fear Of Missing Out) driver marknaden framåt när S&P 500 nådde nya rekordnivåer förra veckan.

All Star  -  cykliskt kom igen

S&P 500 slog rekord förra veckan, drivet av positiva nyheter på handelsfronten mellan USA och Kina. Även om vi tror att ett interimsavtal skulle ta bort ett risköverhäng för marknaden förblir vi något försiktiga med hur mycket högre aktiemarknaden kan gå från nuvarande nivåer. Tillväxten avtar, intäkterna sjunker och ett handelsavtal kanske inte kan förväntas med tanke på den stora skillnaden mellan båda parterna.

Federal Reserve sänkte räntorna med 25 bps och Fed-ordföranden Jerome Powell indikerade att en paus nu är trolig. För att Fed ska sänka igen tror vi att det kommer krävas en kombination av ytterligare tillväxtnedgång på grund av tullökningar, svaghet i jobbtillväxten eller tecken på att konsumenterna - som har varit motståndskraftiga - känner av avmattningen.

Storbritannien kommer att hålla ett allmänt val den 12 december och volatiliteten i pundet kommer sannolikt att öka fram till valet. Om det konservativa partiet får en absolut majoritet, förväntar vi oss att den nya regeringen antar den nödvändiga lagstiftningen för att Storbritannien ska kunna lämna EU den 31 januari. Det brittiska pundet hade just sin bästa månad mot den amerikanska dollarn på 21 månader. 

Nedjusterade förväntningar i en orolig omvärld gjorde att tredje kvartalet ändå kom in relativt hyggligt när allt kommer omkring. Även om uttalanden kring framtiden på sina håll är mer åt det försiktiga hållet så ser de skarpa siffrorna för Q3 generellt bra ut. Såväl index som fonden steg ganska kraftigt i oktober och fonden lyckades även ta igen lite av det den tappade mot index i september. SCA i portföljen bidrog till stor del när de vid rapporten annonserade att redovisningen för bolagets skogsbestånd framgent ska baseras på marknadsvärdet. Marknadsvärdet på skogen ligger i dagsläget kring 65mdr kronor, att jämföra med det bokförda värdet på 34mdr. Bakgrunden till detta är en översyn av priset på skogsmark i ett antal större skogsmarkaffärer. 

Case All Star gick under oktober månad upp med 4.4 procent medan OMXS PI steg 3.9 procent.

 

Fondfakta        2019-10-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +4.39%   KINNEVIK AB B  5.84%
3 månader +2.01%   VEONEER 5.13%
1 år 6%   ELEKTA B 4.96%
5 år 0%    ALFA LAVAL  4.94%
Sedan årsskiftet 21.56%    EPIROC B 4.65% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar