<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev januari 2020


Jämna plågor på aktiemarknaden

När så äntligen Brexit kom att bli en realitet och tonläget i handelsdialogen mellan USA och Kina blev varmare så dök det hemska Coronaviruset upp istället. Spridningen och dödstalen är det fortfarande för tidigt att sia kring. Världshälsoorganisationen benämner nu utbrottet som ett globalt nödläge, vilket är bra då internationella intressen kopplas in och informationsgivningen kan bli mer korrekt än vad den annars ofta är från just Kina.

Kina förlängde helgerna i landet på grund av Coronaviruset, vilket innebar att börserna hölls stängda. Kina stänger ner allt mer och stoppar nu exempel gruppresor för turister. Alla dessa åtgärder kommer att dra ner BNP för Kina och världen. Kina har dessutom redan behov av att dra ner de officiella siffrorna för den ekonomiska tillväxten. Här finns alltså,  vid sidan av handelskriget, även en extern faktor att skylla på.

Att global BNP-tillväxt kommer få sig en törn nedåt här under första kvartalet får vi räkna med eftersom landet ifråga står för det absolut största bidraget. Under månaden har vi bland annat köpt i Hufvudstaden och EQT.

Case All Star gick under januari upp med 0.3 procent.

 

Fondfakta        2020-01-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +0.27%   INVESTOR B 5.27%
3 månader +2.51%   KINNEVIK AB B 5.22%
1 år +19.80%   LATOUR INVESTMENT B 5.01%
      HUFVUDSTADEN B 4.76%
Sedan årsskiftet +0.27%    LUNDBERGFÖRETAGEN B 4.70% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar