<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev mars 2020


En månad präglad av vinstvarningar, stimulanspaket och hög volatilitet 

En global Corona lock-down och ett hårt oljepriskrig fick stor negativ inverkan på risksentimentet. Börserna världen över uppvisade extremt hög volatilitet och skrämselindex VIX passerade 80 ett tag. Sådana nivåer har inte synts till sedan Lehmankraschen 2008-2009. Stora stimulanspaket från stater och centralbanker har duggat lika tätt som vinstvarningarna från börsbolagen.

Frågan alla ställer sig, men som egentligen ingen har svaret på, är hur lång tid det kommer att ta för ekonomin att återgå till någon form av normalläge. En lock-down av samhällen långt in i maj månad gör att nästan hela det andra kvartalet också går om intet. Att sätta pris på förlorad tid är svårt.

Fonden lyckades ändå parera denna turbulenta månad relativt väl. Case All Star gick under mars månad ned med 8.3 procent och vi har bland annat köpt aktier i Boliden samt sålt i Latour.

 

Fondfakta        2020-03-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad - 8.3%   LUNDBERGFÖRETAGEN B 6%
3 månader -16.73%   INVESTOR B 5.85%
1 år - 7.67%   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 5.69%
      TELIA COMPANY AB 4.93%
Sedan årsskiftet -16.73%    KINNEVIK AB B  4.84% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar