<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev april 2020


Case All Star  -  framåtblickande börs

Efter extrem volatilitet på börsen i mars lade aktiemarknaden i april istället stor vikt vid de massiva stimulanspaket som presenterats av stater och centralbanker. Trots att dåliga makrodata har fortsatt komma in och bolagen i många fall levererade mörka eller inga framtidsutsikter alls, kom riskaptiten på den framåtblickande börsen snabbt tillbaka. Frågan alla ställer sig nu men som egentligen ingen har svaret på, är hur lång tid det kommer att ta för ekonomin att återgå till någon form av normalläge. Till dess kommer vissa branscher att straffas hårt medan andra rent av kan gynnas i det här inlåsta klimatet.

Case All Star gick under april månad upp med 9.9 procent och vi har bland annat köpt aktier i Byggmax samt sålt i Telia.

 

Fondfakta        2020-04-30

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad + 9.9%   INVESTOR B 5.77%
3 månader -7.88%   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM  5.58%
1 år - 2.07%   LUNDBERGFÖRETAGEN B 5.45%
      KINNEVIK AB B  5.34%
Sedan årsskiftet -7.15%    MYCRONIC 4.82% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar