<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev maj 2020


Case All Star  -  optimistisk börs

I maj fortsatte marknaden att lägga stor vikt vid de massiva stimulanspaket som presenterats av stater och centralbanker. Dessutom börjar samhällen och ekonomier i Europa nu så sakteliga öppna upp igen vilket stärker börshumöret ytterligare. Måhända har det gått lite väl fort på just aktiemarknaden när vi nu börjar närma oss nollan på året. Det stora testet blir ju dock i skiftet juli/augusti när kvartalsrapporterna för det andra kvartalet kommer in. Hur stor skada har verksamheterna tagit under april och maj månad? Förhoppningsvis kan vi också vänta oss lite mer innehåll i framtidsprognoser från bolagen.

Case All Star gick under maj månad upp med 4.5 procent. Under månaden har vi köpt aktier i bland annat Millicom.

Fondfakta        2020-05-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +4.5%   KINNEVIK AB B  6.25%
3 månader +6.64%   INVESTOR 5.93%
1 år +9.04%   INTRUM JUSTITIA 5.81%
      MILLICOM SDB  5.80%
Sedan årsskiftet -1.89%    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM  5.64% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar