<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev juli 2020


Case All Star - Sommarhetta på börsen

 

Börsen fortsatte att gå riktigt starkt under juli månad. När nu merparten av kvartalsrapporterna har kommit in har de flesta faktiskt sett bättre ut än de väldigt lågt ställda förväntningarna från analytikerkåren. Den negativa marknadsreaktionen i mars och april kan således ha varit i kraftigaste laget. Vi ska dock inte utesluta att volatiliteten kan komma tillbaka på nytt i höst inför presidentvalet i USA och att vi då kan få se ett klassiskt W i indexgrafen trots allt. Bolagens utsikter inför andra halvåret har i många fall också varit åt det försiktiga hållet.

 

Case All Star gick under juli månad upp med 6.5 procent, mycket drivet av en stark utveckling i bland annat Intrum och Ericsson. Under månaden har vi bland annat sålt av aktier i Byggmax.

Fondfakta        2020-07-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +6.51%   KINNEVIK AB B  7.78%
3 månader +12.72%   INVESTOR B 7.25%
1 år +9.97%   MILLICOM SDB 5.6
      SWEDIS ORPHAN DIOVITRUM 5.11%
Sedan årsskiftet +4.66%    ERICSSON B 5.06% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar