<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev augusti 2020


Case All Star - Handelssamtal gått i stå

Börsen fortsatte uppåt under augusti månad om än i något mer maklig takt än i julirallyt. Vi ska dock inte utesluta att volatiliteten på börsen skulle kunna komma tillbaka på nytt i höst inför presidentvalet i USA. Dessutom kvarstår just samma dilemma som faktiskt rådde i inledningen av det här året och det är den frostiga relationen mellan ekonomierna USA och Kina. Det ligger lite i farans riktning att handelssamtalen länderna emellan inte går vidare i en fas två om president Trump fortsätter retoriken i den här riktningen.

Case All Star gick under augusti månad upp med 3.8 procent. En månad där vi bland annat sålt aktier i ICA.

Fondfakta        2020-08-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +3.85%   KINNEVIK AB B  7.90%
3 månader +11.03%   INVESTOR B 7.25%
1 år +17.89%   MILLICOM SDB 5.10%
      SWEDIS ORPHAN DIOVITRUM 5.08%
Sedan årsskiftet +8,69%    ERICSSON B 4.78% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar