<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev september 2020


Case All Star - techfrossa i USA

Efter en stark augustimånad inleddes september med något av en techfrossa i USA som drog med sig världens börser nedåt med ökad volatilitet. Trots en viss återhämtning handlas fortfarande amerikanska index på lägre nivåer än i början av månaden. Stockholmsbörsen har visserligen lyckats stå emot nedgången bättre men vi bör räkna med fortsatt volatilitet på världens finansmarknader under en höst präglad av rapportperioden för det tredje kvartalet, det amerikanska presidentvalet i november och Brexit vid årsskiftet.

Oron för att den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin kommer att dröja har ökat under månaden då smittspridningen tagit fart igen i många delar av världen. Att hårdare restriktioner införs går inte att utesluta även om det är osannolikt att vi skulle få se en lika omfattande global lock-down som den i våras. Case All Star gick under september månad upp med 5.9 procent och vi har bland annat sålt aktier i Elekta och köpt i Trelleborg.

Fondfakta        2020-09-30

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +5.90%   INVESTOR B 7.90%
3 månader +17.14%   KINNEVIK AB B 5.58%
1 år +23.91%   SWEDIS ORPHAN DIOVITRUM 5.43%
      MILLICOM SDB 5.12%
Sedan årsskiftet

+14.23

  HEXAGON B 5.10% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar