<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev mars 2021


Case All Star - Mot sommartid

Vi har nu klivit ur Q1 och kvartalets sista månad har präglats av optimism och hög riskaptit. Svenskt börsindex som består av en hel del värdebolag och banker har gynnats under den sektorrotation som skett den senaste tiden vilket kan vara en del av förklaringen till den starka uppgången.

Månaden avslutades dock med att Suezkanalen blockerades av det gigantiska lastfartyget Ever given. Det tog fyra dagar att få fart på båten igen efter att den hamnat på snedden. En stor del av världshandeln passerar genom denna kanal och det var tidigt tal om de förödande konsekvenser denna blockering skulle kunna få om den drog ut på tiden, brist på varor och höjda priser när lastfartygen då skulle behöva ta längre och dyrare omvägar. Som tur var avvärjdes detta när man relativt snabbt fick loss båten men detta visar återigen hur känsliga vissa leveranskedjor faktiskt är.

Under månaden fick vi dessutom erfara hur halvledarbristen som råder påverkar bolagen allt mer. Bland annat Volvo har stängt ned produktionen vissa dagar eftersom de helt enkelt inte kan tillverka önskad volym då det saknas komponenter. Även om bristen varit känd länge var det egentligen inte förrän nu som marknaden faktiskt reagerade och tryckte ned Volvokursen rejält på beskedet. Vi hade sålt av vårt innehav i Volvo några dagar innan.

All star gick under månaden upp 7.3 procent medan OMXS30 steg 9.1 procent. Under månaden har vi bland annat köpt i Electrolux och sålt i som tidigare nämnts Volvo. Nu har vi rapportperiod att se fram emot som drar igång i slutet av april. Det ska bli intressant att se om bolagen kan växa in i den återhämtning som marknaden prisat in från raset för ett år sedan och om denna börsfest kommer fortsätta in i sommarmånaderna.

Fondfakta        2021-03-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +7.28%   INVESTOR B 6.93%
3 månader +12.54%   INDUSTRIVÄRDEN C 5.03%
1 år +62.65%%   MILLICOM SDB 5.01%
      HEXAGON B 4.81%
Sedan årsskiftet

+12.54

  LUNDBERGFÖRETAGEN B 4.51% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar