<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev maj 2021


Case All Star - Sell in may and go away?

Vi har nu avslutat årets femte månaden och även denna gång slutade börsen på plus. Månaden inleddes med extremt volatila marknader där det på dagsbasis var uppgångar och nedgångar om över en procent. Mycket tal om inflationsoro samt rekyloro var antagligen drivande samt fenomenet "sell in may and go away". Vidare under månaden lugnade dock det slagiga humöret på marknaden ner sig och det har tickat på relativt stabilt uppåt. Konjunkturprognoser har kommit in från flera håll världen över och dessa antyder en betydligt snabbare återhämtning av BNP-tillväxten än vad tidigare prognoser gett sken av. Samtidigt ligger råvarupriserna på rekordnivåer och det blir intressant hur detta tar sig i uttryck i kommande Q2 rapporter. 

Under månaden har vi sett fortsatt hög aktivitet på både börsintroduktioner och emissioner av olika typer. Det verkar inte vara något större problem att få in pengar i detta klimat och vi får hoppas att detta pengaflöde även genererar avkastning i slutändan, annars blir det dyra kronor som slösats när riskaptiten med dess potentiella blindhet lagt sig.

All Star gick under månaden upp med 1.08% vilket var något sämre än OMXS30 som under månaden gick upp 1.12%. Under månaden har vi sålt i bland annat Storytel medan vi köpt JM och M8G. 

 

Fondfakta        2021-05-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +1.08%   INVESTOR B 6.91%
3 månader +13.51%   INDUSTRIVÄRDEN C 4.84%
1 år +44.52%   HEXAGON B 4.47%
      LUNDBERGFÖRETAGEN B 4.46%
Sedan årsskiftet

+19.08

  BOLIDEN 4.19% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar