<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev oktober 2021


Tomten kommer tidigt i år?

Oktober präglades främst av att bolagen öppnade sina böcker och redovisade resultatet för årets tredje kvartal. Flera bolag har redovisat bättre tillväxt och resultat än väntat medan andra inte helt har levt upp till förväntningarna. Ett genomgående tema har i dessa fall varit de fortsatta problemen i leveranskedjorna. Fenomenet slår brett och än ser vi inte riktigt ljuset i tunneln.

Framför oss har vi nu det fjärde kvartalet som är det mest tongivande kvartalet för framförallt retailhandeln. Hur kommer problemen med leveranser påverka försäljningen i stort? Kommer det finnas tillräckligt med varor? Kommer bolagen kunna föra vidare de ökade leveranskostnaderna till slutkund? Kommer vi se lika stora reor som vi kunnat uppleva tidigare år?

Det har länge varnats för denna varubrist och att man som konsument just detta år gör klokast i att inhandla sina julklappar i god tid. Högre priser är också något som vi redan har börjat vänja oss vid. Det finns därför anledning att tro att årets reor inte behöver bli lika omfattande som de brukar. Om vi tidigare år har sett erbjudanden kring 40 procents rabatt under Black Friday weekend kan vi kanske istället vänta oss 20 procents rabatt i år. Dessutom känner många privatpersoner nu ett uppdämt upplevelse- och konsumtionsbehov som därför bör leda till just en starkare julhandel än tidigare år. Gissningsvis kommer därmed även retailhandeln i allra högsta grad bidra till fortsatt stigande inflation och BNP-tillväxt under det fjärde kvartalet.

Case All Star gick under månaden upp 2,5%. Fondens jämförelseindex, SIXPRX, gick under oktober upp 5,03%. Under månaden har vi köpt i bland annat H&M och sålt innehavet i Stora Enso.

 

Fondfakta       2021-10-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad -2.05%   INVESTOR B 6.87%
3 månader -3.39%   LUNDBERGFÖRETAGEN B 5.66%
1 år +36.40%   HEXAGON B 5.16%
      NORDEA BANK 4.85%
Sedan årsskiftet

+22.44%

  ASTRA ZENECA 4.83% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar