<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev november 2021


Inflaterade elräkningar till Jul

November månad har varit volatil och marknaden fick sig en ordentlig omskakning när rapporter om den nya varianten av coronaviruset Omikron svepte över världen. Vi upplevde i och med detta den hittills största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan Coronakraschen förra våren och OMXS30 stängde även månaden på minus.

Tidigare under månaden kom beskedet som alla väntat på, Federal Reserve börjar trappa ned på sina månatliga tillgångsstödköp. Initialt minskas köpen med 15 miljarder dollar per månad. Beskedet och takten på nedtrappningen var helt i linje med marknadens förväntningar. Amerikanska räntor steg dock ganska kraftigt i mitten av månaden, sedan föll de tillbaka igen snarare för att pengar på nytt flödade in i statsobligationer när börserna började skaka.

Energipriserna är fortsatt något som oroar med de enorma ökningarna vi har sett. Om vi får en riktigt kall vinter så kan vi vänta oss att det kommer påverka såväl privata hushåll som företagen. Vi kan nog med största sannolikhet vänta oss ”spill-over” effekter både vad gäller priser på varor i form av inflation men även när det kommer till den privata konsumtionen. Att vintern är övergående vet vi, inflationen däremot behöver inte vara just lika tillfällig som centralbankschefer världen över envist har försökt ge sken av det senaste halvåret.

Case All Star gick under månaden upp 1,42 procent. Fondens jämförelseindex SIXPRX gick under månaden upp 1,67 procent. OMXS30 var dock under månaden ner 2,15 procent. Under månaden har vi köpt i bland annat Tobii.

 

Fondfakta       2021-11-30

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +1.42%   INVESTOR B 7.15%
3 månader -1.85%   LUNDBERGFÖRETAGEN B 5.63%
1 år +24.04%   NORDEA BANK 4.87%
      ASTRA ZENECA 4.55%
Sedan årsskiftet

+24.18%

  HENNES & MAURITZ B 4.51% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar