<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev december 2021


Svårare jämförelsetal 2022

Året avslutades starkt med en uppgång på ca 7% för OMXS30 i december vilket resulterade i att index stängde helåret på 29% upp. December var en månad som annars präglades av nya nedstängningar och smittskyddsåtgärder världen över med anledning av den stora spridningen av varianten Omikron.

2021 var ett fint år vad gäller vinstrevideringar och att leverera rapporter som slog förväntningarna. Men detta måste ses i ljuset av pandemins påverkan året innan, med katastrofala siffror från många bolag samt den stora osäkerheten kring återhämtningen och hur bolagen skulle leverera. Vi summerar nu även ett starkt börsår och många har fortsatt högt ställda förväntningar på bolagen. Under 2022 blir det istället starkare jämförelsetal men fortsatt högt ställda förväntningar, vilket i kombination med de stigande marknadsräntorna sannolikt kommer påverka riskaptiten framöver.

Efter månader av allt högre inflationssiffror så valde Federal Reserve till slut att undvika ordet ”transitory” som upprepats som ett mantra så fort inflationen har kommit på tal. Att nu även politiker betonar farorna med den höga inflationstakten sätter ytterligare press på den amerikanska centralbanken att agera och under 2022 kan vi vänta oss åtminstone tre höjningar från Fed. Visserligen befinner sig USA i en betydligt tidigare fas av kreditcykeln men Feds indikationer sätter som vanligt tonen för vart resten av världens penningpolitik är på väg.

Case All Star gick under månaden upp 3.8 procent medan fondens jämförelseindex gick upp 5.2 procent. 

 

Fondfakta       2021-12-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +3.78%   INVESTOR B 6.99%
3 månader +7.79%   LUNDBERGFÖRETAGEN B 5.15%
1 år +28.87%   ASTRA ZENECA 4.83%
      NORDEA BANK 4.80%
Sedan årsskiftet

+28.87%

  HENNES & MAURITZ B 4.67% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar