<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev juli 2022


Höjningar från centralbankerna fortsätter

Volatiliteten från i juni följde med in i juli månad som fortsatt präglades av centralbankernas kommunikationer kring den nuvarande inflationstakten. ECB höjde styrräntan med 50 punkter vid julimötet och Federal Reserve höjde ännu en gång med 75 punkter. Trots dessa höjningar och de höga inflationssiffror som kommit in så har räntorna fallit under månaden. Detta då marknaden nu har börjat fokusera även på den framtida svagare konjunkturen. Det pågår alltså en sorts dragkamp mellan två orosmoment; hög inflation och svag konjunktur. Sysselsättningssiffror kommer då fungera som en temperaturmätare för hur många räntehöjningar ekonomierna kan klara av att bära.

Rapportperioden för årets andra kvartal har hittills överlag sett hygglig ut, om än marginellt mjukare kring helårsutsikterna från de kommunicerande bolagen. Det tar så klart några kvartal innan de högre prisnivåerna på insatsvaror till fullo har slagit igenom.

Case All Star gick under juli månad upp med 9.7 procent medan jämförelseindex SIXPRX gick upp med 12.6 procent. Under månaden har vi bland annat köpt aktier i Investor.

Fondfakta       2022-07-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +9.71%   ASTRA ZENECA 5.94%
3 månader -1.43%   INVESTOR B 5.79%
1 år -4.67%   LUNDBEGRFÖRETAGEN B 4.78%
      NOVO NORDISK 4.74%
Sedan årsskiftet

-6.25%

  HEXATRONIC GROUP 3.38% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar