<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev juni 2019


Fair Play  -  bra betalt för högre kreditrisk

 

Fonden har i juni fått bra betalt för att ta något högre kreditrisk, då aptiten på denna typ av obligationer ökat och fått spreadarna att gå ihop ordentligt under månaden. Kreditspreadarna för High Yield sjönk med cirka 50 punkter under månaden. Ett exempel på detta är bland annat fondens innehav i hemlarmbolaget Verisure som har utvecklats väldigt fint den senaste tiden.

ECB använde sig av ännu mjukare retorik än väntat vid junimötet där centralbanken nu är redo att använda alla tänkbara verktyg de har att tillgå för att få europeisk ekonomi och inflation att vakna till liv. Att en nominering av IMF-direktören Christine Lagarde till att bli Mario Draghis efterträdare i ECB kom på tal fick bank och finans att fortsätta handlas starkt i Europa. Detta då tolkningen är att hon är stöpt i samma form och sannolikt kommer fortsätta på Draghis utstakade expansiva och duvaktiga strategi framledes. Under månaden har vi bland annat köpt i Hoist Finance samt sålt i SBB. Fair Play gick upp med 0.67 procent i juni medan OMRX T-Bill backade 0.03 procent.

Fondfakta        2019-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.75%   Duration 0.8 år 
3 månader 2.72%   Running yield 6.12%
1 år 4.33%    Rating BB
5 år 28.71%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet 13.6%    Andel IG 49.28% 

 

Vi vill återigen passa på att uppmärksamma er om att Fair Play har inriktning mot högavkastande företagsobligationer från och med maj 2019.

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar