<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev augusti 2019


Fair Play  - Europeisk semester i primären

Kreditspreadarna för High Yield gick initialt isär rejält i början av augusti för att sedan mot andra halvan av månaden sjunka igen till ursprungsläget. Stora delar av Europa är borta på semester i augusti och rent allmänt var det något lägre aktivitet på primärmarknaden. Därför har det under månaden lönat sig att vara investerad i obligationer med något högre kreditrisk då bristen på nytt material fick sekundärmarknaden att handlas upp. Särskilt starkt gick bland annat våra innehav i Klarna och Stena.

Under månaden har vi också sålt av i Verisure efter en riktigt fin resa i namnet. Fair Play gick upp med 0.56 procent i augusti månad medan OMRX T-Bill backade 0.04 procent.

 

Fondfakta        2019-08-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.56%   Duration 0.8 år 
3 månader 1.72%   Running yield 6.18%
1 år 1.21%    Rating BB
5 år 31.7%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet 14.4%    Andel IG 53.02% 

 

Vi vill återigen passa på att uppmärksamma er om att Fair Play har inriktning mot högavkastande företagsobligationer från och med maj 2019.

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar