<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev oktober 2019


Oktober har varit en fortsatt bra månad för högavkastande företagsobligationer!

Fair Play  -  Brexits vara eller icke vara?

Följetongen kring Storbritanniens frånträde ut ur Europeiska Unionen fortsätter. Det blev ingen lösning för BoJo till den 31 oktober som han hade planerat och nu är alltså det planerade utträdandet istället framskjutet till 31 januari 2020. Förslaget om nyval fick också gehör från Labourledaren Jeremy Corbyn. Därmed blir alltså nästa viktiga datapunkt i denna never ending story torsdagen den 12 december. Innan denna nya giv blev känd hann det bli lite skakigt på marknaderna och även kreditspreadarna gick överlag isär rejält i början på månaden. Men efter en svag första vecka gick resten av oktober riktigt starkt på andrahandsmarknaden. Den primära sidan för nya emissioner var relativt inaktiv jämfört med september då bolagen nu i oktober var mitt i rapportperioden för Q3.

Under månaden har vi bland annat köpt i SAS samt sålt i Northmill. Fair Play gick upp med 0.71 procent i oktober medan genomsnittet av jämförbara fonder hos Morningstar (Ränte - SEK obligationer, företag) levererade en avkastning om 0.0 procent.

I Sverige har vi ett rekordhögt fondsparande trots en osäker börs men vi ser en trend mot räntesparande. Under september månad uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 10 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. 

I september noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 9,9 miljarder kronor där korta räntefonder hade nettoinsättningar på 6,2 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 4,4 miljarder enligt Fondbolagens Förening.

”Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Fondfakta        2019-10-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.71%   Duration 0.8 år 
3 månader 2.06%   Running yield 6.15%
1 år 6.67%    Rating BB
5 år 31.9%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet 16.1%    Andel IG 49% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar