<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev november 2019Efterfrågan på högavkastande företagsobligationer är fortsatt hög vilket återspeglas i fondens avkastning - Fair Play upp 0.86% under november!

Alla hoppas nu på att handelssamtalen mellan USA och Kina ska fortsätta i ett konstruktivt tonläge och därigenom kunna hålla humör och riskaptit uppe. När Frankrike valde att införa ytterligare skatt på avkastning på digitala tjänster i landet drabbades särskilt de stora amerikanska jättarna såsom Google och Apple. Trumps svar på denna manöver kommer nu lagom till nyår då han hotar med höga importtariffer på Champagne och franska ostar. Ingen vinner i längden på handelskrig och EU hoppas nu att han inte kommer göra verklighet av hoten.

Efterfrågan på sekundärmarknaden har varit stark även i november. Kreditspreadarna för High Yield sjönk med cirka 15 punkter under månaden. Den primära sidan för nya emissioner var också oerhört aktiv under hela månaden då rapportperioden för det tredje kvartalet var över. I november har vi bland annat köpt i Idun industrier samt sålt i Stena. Fair Play gick upp med 0.86 procent i november.

Fondfakta        2019-11-29

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.86%   Duration 0.63 år 
3 månader +2.41%   Running yield 6.15%
1 år +9.22%    Rating BB
5 år +31.22%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +17.1%    Andel IG 49% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar