<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev januari 2020


Räntan lämnas oförändrad av både ECB och FED!

ECB beslutade att lämna styrräntan oförändrad och menar att den förväntas ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationsutsikterna på ett robust sätt närmar sig målet under prognoshorisonten.

Centralbanken kommer även fortsätta att nettoköpa statsobligationer för ungefär 20 Mdr Euro per månad. Den ökade politiska oron fick globala räntor att smyga nedåt igen och även FED väljer att bibehålla räntan på nuvarande nivå.

Med aktiemarknader på eller nära ”all time high” och ett Coronavirus som påverkar hela jorden känns det nu extra skönt att vara exponerad i företagsobligationer. Kreditmarknaden kommer med största sannolikhet inte att påverkas av pandemin i samma utsträckning som aktiemarknaden.

Den primära sidan för nya emissioner var som vanligt relativt lugn under den första månaden på året, vilket istället har bidragit till att efterfrågan i andrahandsmarknaden för högavkastande krediter varit fortsatt riktigt stark i januari.

Case Fair Play gick upp med 1.5 procent i januari vilket placerar fonden på delad första plats i sin fondkategori hos Morningstar. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i B2 Holding.

Morningstars kategorirating är intressant för sparare som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna. Den är inte någon köp- eller säljrekommendation men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan kategorirating ge vägledning.

 

Fondfakta        2020-01-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +1.45%   Duration 0.77 år 
3 månader +2.90%   Running yield 6.08%
1 år +15.28%    Rating BB
5 år +29.92%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +1.45%    Andel IG 26% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar