<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alf-Peter Svensson

Ansvarig för regelefterlevnad - DLA Piper
Alf-Peter.Svensson@se.dlapiper.com

Alf-Peter Svensson arbetar huvudsakligen med regelverksrelaterade frågor inom DLA Pipers grupp för regulatoriska frågor. Han har drygt 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn och har bland annat arbetat som bankjurist samt chefsjurist och compliance officer.

Alf-Peter biträder finansmarknadens aktörer i deras kontakter med Finansinspektionen i ärenden som rör tillstånds-, tillsyns- och sanktionsärenden. Han är även en uppskattad föreläsare och har skrivit läroböcker om bl a finansiell rådgivning och marknadsmissbruk.