<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mats Green

Internrevision - FCG
mats.green@fcg.se

Mats Green har drygt 25 års erfarenhet som internrevisor och konsult inom den finansiella sektorn. Mats har och har haft ansvar för internrevisionen i banker, kreditmarknadsbolag, betalningsinstitut, försäkringsbolag och stiftelser.

Utöver internrevision leder eller deltar Mats regelbundet i konsultuppdrag gällande utvecklings- eller förändringsprocesser inom flera riskområden, som åtgärder mot penningtvätt- och terroristfinansiering, kreditriskhantering, beredskaps- och kontinuitetsplanering, oberoende kontrollfunktioners metoder och utförande, med flera.

Mats specialistområde är risk management och intern kontroll ur ett regulatoriskt-, såväl som ur ett riskbaserat utförandeperspektiv.

Mats fritid omfattar föreningsverksamhet kring tyngdlyftning och styrkelyft och utöver en regelbunden styrketräning blir det även en och annan veterantävling i bänkpress.