<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Carl Bergenstråhle

Head of Sales
+46 73 505 35 55
carl.bergenstrahle@casefonder.se

 

Carl är född 1986 uppväxt och bosatt i Stockholm. Intresset för aktier och sparandefrågor väcktes redan i tidig ålder.

Efter civilekonomexamen vid Uppsala Universitet samt studier i både Indien och i Shanghai, återvände han till Stockholm för arbete inom bank och finans. Innan Carl började på Case år 2020 arbetade han inom Garantumkoncern, där han under 10 år haft ett antal olika roller. Carl arbetade senast som marknads- & försäljningschef på fondbolaget Aktie-Ansvar.

Musik och idrottande ligger Carl varmt om hjärtat. En ledig dag spenderas gärna på golfbanan eller i motionsspåret