<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktiesnack i december 2016


Jojje sammanfattar börsåret 2016 och berättar om sina förväntningar på aktiemarknaden under 2017. För våra fondsparare blev 2016 ett mycket bra år och samtliga av våra fonder är "all time high".


Aktiesnack med Jojje är en nyhetskanal som produceras av Case Kapitalförvaltning AB och innehållet i Aktiesnack ska tolkas som marknadsföring. Samtliga investeringar sker på egen risk och innehållet i videon speglar förvaltarens personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av våra fonder. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparandet bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar