<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Senaste nytt med Henrik Carlman och vår aktieförvaltning


Henrik Carlman tog över rollen som chef över aktieförvaltningen på Case den 1 september i år. Sedan intåget har det jobbats intensivt med att förändra fonderna till den förvaltningen som är tänkt för framtiden. Några förändringar har redan skett och några kommer att ske framöver. Vi har satt oss ner med Henrik för att få en inblick i hur arbetet går samt om det är en bra marknad hitta framtida storbolag i?

 

Hej Henrik. Snart ett kvartal sedan du klev in innanför dörrarna på Case. Hur har första tiden varit?

Det varit en rolig och intensiv period. Väldigt glad att vara del av Case kompetenta team och vi har verkligen fått saker på plats på kort tid. Mycket har förändrats, men redan nu arbetar teamet fokuserat och effektivt med att hitta nya bra investeringar att fylla fonderna med. Så en intensiv och bra start men majoriteten av förändringarna avklarade.

Vad har arbetet inneburit första tiden?

Vi har tittat mycket på utbudet och funderat över vad vi kan göra för att förenkla för våra kunder. Vi har lagt en ny produktstrategi för hela aktiefondsutbudet, som innebär att vi kommer fokusera våra krafter mot två strategier, en fond som fokuserar på högutdelande bolag och en strategi mot mer snabbväxande småbolag. Vi har implementerat ny filosofi, strategier och ändrat om i fonderna så att de är mer i linje med dessa två nya produktfokusområdena. Nu tar vi även stegen att även göra om själva paketeringen av strategierna och steg ett i det arbetet har varit att sjösätta Case Högutdelande bolag, som startade 1 oktober i år. Steg 2 återkommer vi till längre fram.

 

4bdab0f3-b1a2-4502-a431-efd9b71689bfHenrik Carlman, chef för aktieförvaltningen hos Case

Vad exakt är Case Sverige Högutdelande Bolag för typ av fond?

Fonden är vad den heter, en fond som har fokus på högutdelande bolag. Väljer man att investera i högutdelande bolag brukar detta resultera i två saker: Först innebär det att man investerar i bolag som ofta kommit en bit in i sin livscykel och är mer stabila och mogna i sin affär, man har stabilare vinster och kassaflöden vilket minskar bolagsrisken. Den andra effekten av att investera i högutdelande bolag är att investeringarna görs i lågt värderade bolag. Så tanken med fonden är att man köper bolag med mogna affärsmodeller som är lågt värderade och dessutom ger en hög utdelning. Utdelningen kommer återinvesteras i fonden. En lite annorlunda och spännande strategi tycker vi och en fond som saknas på .

Du har ju en spetskompetens inom småbolag. Vad är tanken där?

Småbolagen är framtidens storbolag och har som grupp alltid avkastat bättre än stora bolag, över långa tidsperioder. Småbolag är en tillgångsklass som till sin natur är väldigt tillväxtorienterad. De har ofta en lägre omsättnings- och vinstbas vilket är lättare att skapa stor tillväxt ur. Affärsmodellerna är inte sällan under utveckling med god potential att lyfta marginalerna. Så om det mesta går vägen för bolagen skapas kraftig vinsttillväxt genom ökande omsättning och expanderande marginaler som motiverar stora kursuppgångar. Den stora avkastningspotentialen kommer dock till högre risk för att ha fel i sin analys och det kräver att man ligger närmre bolagen för att följa dess utveckling. För att minska risken för misslyckanden fokuserar vi på kvalitetsbolag, dvs lönsamma, växande bolag med expanderande marginaler och undviker olönsamma förhoppningsbolag.

För den långsiktiga kunden, är vi övertygade om att en småbolagsfond är ett svårslaget val.

Hur har starten varit för den aktiva förvaltningen?

Det har börjat bra. Visst är det är en kort mätperiod, men vi är i absoluta toppen av samtliga småbolagsfonder hos Morningstar sedan jag kom in. Vi tänker ju alltid långsiktigt vid utvärderingar, både av våra investeringar och oss själva och en investering i en aktivt förvaltad småbolagsfond måste man se på lite längre sikt. Nu ser vi fram emot att fortsätt resan vi har framför oss!

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Förvaltningens filosofi, strategi och modeller är klara och redo att implementeras fullt ut i Case All Star inom närmaste tiden. Exakt vad vi ska göra i fonden återkommer vi med på nya året, man är man ute efter en fond som letar efter nordens bästa akitecase kommer All Star vara något för dig. I övrigt ska förvänta sig att alla i teamet med mycket energi, glädje och nyfikenhet kommer fortsätta att söka efter de investeringarna med bäst potential att investera i. Jag tror verkligen vi kommer nå bra resultat om vi fortsätter på inslagen väg. Marknaden har varit tuff senaste tiden, men man ska komma ihåg att det är i de här miljöerna nästa stora företag formas. Vi ser många bra investeringsmöjligheter just nu. Även om snön täcker vår mark just nu så gror det där under.

 

 

Vill du lära dig mer om våra fonder?
Maila Carl Bergenstråhle på carl.bergenstrahle@casefonder.se eller Frida Dyvik på Frida.dyvik@casefonder.se så kontaktar vi dig.

 

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar