<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case VD sammanfattar 2016


När vi sammanfattar året kan vi konstatera att våra två fonder, Safe Play och Fair Play, har presterat mycket väl och levererat god avkastning till spararna. Detta självklart efter samtliga avgifter och kostnader. Detta förvaltningsresultat har medfört att båda fonderna vid årets slut har erhållit fina betyg av oberoende ratinginstitut.

Vår blandfond Fair Play levererade under 2016 en avkastning om 7,55 procent vilket medförde att Fair Play slog aktieindex (OMXSPI) trots att fonden endast hade en aktieexponering motsvarande 60 procent. Detta innebär att spararna i fonden förra året har erhållit en bättre avkastning än aktieindex men till betydligt lägre risk.

Vår företagsobligationsfond Safe Play levererade 4,1 procent avkastning under 2016. Safe Play är endast exponerad mot räntebärande placeringar och investerar aldrig i några aktier.

Den rekordlåga styrräntan (-0,5%) slår mot sparare som har mycket kapital på sparkontot och dessa sparare kommer förmodligen inte få någon ränta de närmaste åren. Ett alternativ för sparare att erhålla någon slags ränta på sparpengarna är att leta sig vidare på räntetrappan och placera i företagsobligationsfonder som förnärvarande ger bättre avkastning än övriga räntefonder.

Vår ambition för 2017 är självklart att fortsätta leverera högklassig fondförvaltning till våra sparare och att ni som kunder ska erhålla bra avkastning i förhållande till den risk fonden är exponerad mot.

 

Johan Andrassy
Verkställande direktör

Lämna en kommentar