<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case All Star Småbolag når nya höjder


Case All Star Småbolag har stigit med +16,6% sedan årsskiftet* och har verkligen fått en flygande start. Fonden är i skrivande stund drygt 8%-enheter bättre än sitt jämförelseindex och är med det en av de absolut bäst presterande småbolagsfonderna i år. Vi är i slutskedet av årets första rapportperiod och vad passar bättre än att få en kommentar från Henrik Carlman med team, samt vad vi kan förvänta sig från förvaltningen framöver.

 

Vad säger du om rapportsäsongen såhär långt?

Våra portföljbolag utvecklas väl och vi ser hur vinsterna växer enlig plan i de flesta av dem. Bolag med starka strukturella drivare likt digitalisering, och elektrifiering fortsätter att leverera stabila resultat och efterfrågan på deras produkter och tjänster har överraskat oss och övriga marknaden. Det har även visat sig lyckosamt att fokusera investeringarna till industri och teknikbolag samtidigt som vi haft få konsumentrelaterade bolag. Mitt under brinnande rapportsäsong har vi dessutom fått ett bud på Karnov, ett av våra större innehav, vilket drivit fin avkastning till fondens investerare.

Något av våra innehav som sticker ut och har levererat på uppsidan??

Karnov, Munters och Raysearch är de investeringar som bidragit absolut mest till avkastningen i år. Karnov genom fin operationell utveckling som betalt sig men främst via budpremien. Munters försäljning och orderingång främst för kylning och avfuktning till datacenter och Raysearch nyförsäljning av nyutvecklad mjukvara har drivit kurserna kraftigt i årets inledning. Det är alltid kul när så sker, även om investeringar i aktier är ett marathon vi springer. Vi ser varje investering på 3-5 års horisont och drömmer om 10 år och då är det närmaste kvartalet sällan avgörande.

Varför är småbolag så intressant enligt dig?

Jag skulle vilja peka på den eviga sanningen, att över tid har små bolag alltid gått bättre än vad stora bolag har gjort, främst tack vare sin överlägsna vinsttillväxt. Därför fokuserar vi förvaltningen där. Vi vill investera i nästa stora svenska succé och det är på de mindre listorna de finns. Små, ägarledda kvalitetsbolag som över tid har potential att bli signifikant mycket större.

 

4bdab0f3-b1a2-4502-a431-efd9b71689bfHenrik Carlman, chef för aktieförvaltningen hos Case

 

Ni fokuserar på att investera i ägarledda kvalitetsbolag som är industriledare inom sin nisch, varför är den kombination så intressant?

Jag har en stark tro om att äger du ditt bolag och har dina egna pengar investerade i bolaget så tar du bättre hand om bolaget, jämfört om du är en tjänsteman i ett bolag. Du är genom ditt ägarskap långsiktig och dedikerad i ditt arbete, något vi som fondförvaltare även uppskattar då vi gärna vill vara investerade i bolagen över lång tid. Industriledare har visat sig ha en starkare värdetillväxt än genomsnittsbolaget vart du än tittar i världen. Detta har även återspeglats i aktiernas avkastning.

Fonden har fått en flygande start, vad kan vi förvänta oss framöver?

Är man ute efter en aktiefond och en fond som letar efter Nordens bästa aktiecase kommer All Star vara något för dig. Ni ska förvänta er att vi kommer fortsätta investera enligt samma filosofi som tidigare, och att alla i teamet kommer göra sitt yttersta för att hitta och investera i de bolagen med bäst avkastningspotential. Avkastningen kommer att variera upp och ner i det korta perspektivet, men vi har redan byggt en stark aktiekultur, har en bra investeringsprocess, och jag tror verkligen vi med tydligt fokus, hårt arbete och kloka beslut, fortsatt kommer kunna uppnå bra resultat. .

 

Case All Star finns att handla hos Swedbank & Sparbankerna, Nordnet, Avanza, Alpcot & Strivo. Självklart går det bra att handla fonden direkt hos oss på Case. 

 

*per 2024-05-12

Vill du lära dig mer om våra fonder?
Maila Carl Bergenstråhle på carl.bergenstrahle@casefonder.se eller Frida Dyvik på Frida.dyvik@casefonder.se så kontaktar vi dig.

 

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar