<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktiesnack i februari 2017


Case Power Plays fina start håller i sig och är i skrivande stund den aktiefond som gått bäst i sin kategori i år (Sverige/stora bolag).

Hör Jojje kommentera utvecklingen av Power Play, viken aktie som gått bäst under månaden och vad han tror om marknaden. Utdelningssäsongen drar snart igång och det borde gynna aktiemarknaden men samtidigt har vi två kommande val som kan stöka till det i Europa. 

Innehållet i videon speglar förvaltarens personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar