<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verkställande direktören summerar året


2015 blev ett händelserikt år som präglades av flyktingkris, terrorism, en sprucken Decemberöverenskommelse,  ett oljepris under 40 dollar fatet, den första räntehöjningen i USA sedan finanskrisen och en av de största skandalerna i bilindustrins historia. När det gäller den ekonomiska återhämtningen känns det som att vi tar två steg framåt och sedan ett tillbaka. I Europa har återhämtningen börjat ta fart och USA känns ganska stabilt. Det största frågetecknet är Kina där viss data tyder på att Kina inte går så bra som deras ledande politiker vill att vi ska tro.

Förvaltningsmässigt har våra förvaltare lyckats manövrera ypperligt i denna svåra marknad. Vår aktiefond, Case, har slagit index (OMXPI) med cirka 9,5 procent. Vår blandfond, Fair Play har levererat samma avkastning som börsen (6,5 procent) men med cirka 50 procent av portföljen placerade i räntebärande innehav. Vilket innebär att fondspararna fått samma avkastning som börsen med med betydligt lägre risk. Vår företagsobligationsfond, Safe Play, har levererat en avkastning om cirka 1,5 procent på året. En avkastning som kan kännas låg men vi får komma ihåg att vi lever i en miljö med negativa räntor. Safe Play har presterat bättre än majoriteten av sina konkurrenter och befäster sin position i räntefondskategorin med 5 stjärnor i betyg hos Morningstar.

Vi är försiktigt optimistiska inför 2016 och har som målsättning att lansera 2 stycken nya aktiefonder med olika inriktning.

Johan Andrassy
Verkställande Direktör

Lämna en kommentar