<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case All Star slår index med cirka 15% förra året


Trots en svårnavigerad marknad slog vår aktiefond Case All Star sitt jämförelseindex med ca 15 procent under 2022 och placerar sig med det i toppskiktet av samtliga svenska aktiefonder. Fonden startade 2017 och har sedan lanseringen lyckats bra med förvaltningen och har i genomsnitt avkastat 13,5 procent per år de senaste tre åren vilket är 6% bättre än en genomsnittlig svensk aktiefond.

När vi summerar 2022 är det ord som krig, inflation & stigande räntor som har dominerat nyhetsflödet. Vi kan också konstatera att det var ett av det mest svårförvaltade åren på länge.

Människan har dock en tendens att glömma fort. Faktum är att det var först i februari 2022 som Coronarestriktionerna släppte vilket medförde att vi hann uppleva två veckor av normalläge innan Ryssland valde att invadera Ukraina.

Kriget i kombination med flaskhalsar i produktionen som hänför sig till tidigare lock downs ledde till att bolagen återigen ställdes inför nya utmaningar i form av stigande priser och energikris.

Case All Star avkastningTrots en svårnavigerad marknad slog vår aktiefond Case All Star sitt jämförelseindex med ca 15 procent under 2022 och placerar sig med det i toppskiktet av samtliga svenska aktiefonder. Fonden startade 2017 och har sedan lanseringen lyckats bra med förvaltningen och har i genomsnitt avkastat 13,5 procent per år de senaste tre åren vilket är 6% bättre än en genomsnittlig svensk aktiefond, per år.

Case All Star är framtagen för sparare som önskar en aktivt förvaltad aktiefond med en låg fast förvaltningsavgift och som dessutom främjar hållbarhet. I Case All Star återfinns våra bästa aktieidéer och fonden investerar långsiktigt i de bolag som vi gillar bäst på Stockholmsbörsen. Fonden är koncentrerad och fokuserad för att kunna leverera en avkastning som överträffar börsen.

Fonden passar dig som

  • Vill ha en aktivt förvaltad Sverigefond med målsättningen att över tid slå index
  • Tycker att en låg fast förvaltningsavgift är viktigt vid val av fond
  • Letar efter en fond som främjar hållbarhet i sina investeringar

3 snabba frågor till fondens förvaltare Tom Andersson

Vad ligger bakom framgången?
Under ett decennium var det nästan bara tillväxtbolag som gällde men när räntorna stiger ser många värdebolag attraktiva ut. För oss handlar det framförallt om att hitta bolag med stabila vinster, relativt låg skuldsättning, låg värdering och höga utdelningar.

I tider av inflation och högre räntor tror vi att den här typen av bolag fortsatt kommer premieras framför bolag som har sina vinster några år bort.

Hexatronic tillsammans med Astra Zeneca blev fondens bästa bidragsgivare under året. Trots makroläge och en allmän negativ syn på aktier så steg bolagen över 30% under året. En del i framgången under 2022 berodde på att vi inte såg några större möjligheter i fastighetsbranschen när vi gick in i året, där har vi stått utanför och det har förstås varit bra.

Vad skiljer All Star mot andra aktiefonder?
Fonden är investerad i cirka 30 bolag. Fonden är således koncentrerad jämfört med andra Sverigefonder.

Genom att vi är aktiva i våra förvaltningsbeslut kan vi också vara mycket snabbare när saker händer på marknaden så som exempelvis kriget i Ukraina, inflation och räntehöjningar och därmed positionera fonden utifrån rådande marknadsläge.

Fonden följer inget index vilket gör att den kan stå helt utanför en bransch eller sektor som missgynnas av rådande marknadsklimat men kan också ha en större exponering mot exempelvis banksektorn som gynnas av en högre ränta.

Allt det tillsammans gör att vi får en liten annan profil än andra Sverigefonder. Vi har dessutom en betydligt lägre fast avgift jämfört med andra aktivt förvaltande Sverigefonder, där sticker vi ut.

Vad ska vi förvänta sig framöver?
Vi känner oss trygga med den fondens strategi där vi fokuserar på lönsamma bolag. Att vi fortsätter att jobba aktivt med att skapa bra avkastning till rätt risk låter kanske som en floskel, men det är kärnan för oss. Vi kommer att fortsätta att ha en koncentrerad portfölj där vi utgår från innehaven, inte en indexvikt. Att fonden är aktivt förvaltad betyder att vi kommer utvecklas annorlunda mot vårt jämförelseindex men vi går till jobbet varje dag med målsättningen att slå index.


Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar