<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case All Star i topp gällande hållbarhet och avkastning


Vår aktiefond, Case All Star, är inte bara bland de bästa Sverigefonderna i år utan den är också en av de mest hållbara fonderna. Den är till och med mer ESG-vänlig än fonder som kallar sig för hållbara. 

Att hållbarhet är viktigt har nog ingen missat men det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och avkastning längre. Case All Star är bland de 10 bästa fonderna i år gällande avkastning (Sverigefonder) och fonden placerar sig på en fin andraplats när det gäller Avanzas hållbarhets indikator. Hållbarhetsvärdet är en siffra mellan 0-100 som tas fram av Morningstar, där ett lägre värde betyder mer hållbar. Case All Star har ett väldigt bra hållbarhetsvärde på 19,7 vilket illustreras i nedanstående bild.

Hållbarhetsvärdet baserar sig på miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning. Värdet beror på om fonden investerar i företag som tar hänsyn till och redovisar sitt arbete för miljöarbete, som till exempel bolagens inverkan på miljö och klimat. Värdet beaktar även om fonden investerar i företag som tar hänsyn till och redovisar sitt arbete för socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och likabehandling. Slutligen baserar sig hållbarhetsvärdet på om fonden investerar i företag som tar hänsyn till och redovisar sitt arbete för bolagsstyrning, som till exempel aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption. 

Vi kan med stolthet säga att vårt arbete med hållbarhet har både gett resultat sett till avkastning men ger också våra kunder möjligheten att spara med ett gott samvete för framtiden.

Case All Star är de tre senaste månaderna, med tillhörande Coronakris, ned cirka 12,5 procent vilket är cirka 4 procent bättre än index. Största innehaven är för närvarande Investor, Kinnevik, Mycronic och Ericsson. Portföljen är även kyddad med innehav i Byggmax, Intrum och Dustin.

Läs mer om Case All Star här

 

Johan Andrassy, verkställande direktörTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar