<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case All Star blir ljusgrön


Du har väl inte missat att Case All Star blivit ljusgrön enligt Artikel 8?

Vår omvärld förändras i snabb takt och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i en värld där klimatförändringar får allt större konsekvenser i samhället. Finansbranschen är en viktig del av samhället där finansieringen av företag har en stor har en stor påverkan på omställning till ett mer hållbart samhälle. Finansiella flöden behöver styras mot bolag som främjar miljöomställningen där vi på Case vill vara med och bidra till att förändra investeringsströmmarna så att de bidrar till hållbar utveckling i enlighet med vetenskapliga rekommendationer. 

Som fondförvaltare och stor investerare har Case därmed en viktig roll att spela i omställningen genom att styra kapital till investeringar som bidrar mest till omställningen. Vi på Case vill dra vårt strå till stacken och har därför beslutat att Case All Star företrädesvis ska investera i bolag som har förbundit sig att följa Parisavtalet.

I och med fondens placeringsinriktning så har vi möjlighet att investera i vad som idag kan klassificeras som stora utsläppare av koldioxid men som har förbundit sig att minska på utsläppen så att  den globala uppvärmningen väl under 2°C uppfylls. Ett bra exempel är SSAB som har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 35 procent till 2032 vilket är ett mål stödjer Parisavtalet och har som godkänts av Science Based Targets initiative. SSABs plan är att ställa om till en fossilfri ståltillverkningsprocess baserad på den nya vätgasbaserade HYBRIT-tekniken som SSAB utvecklar där  ambitionen är att vara först med att erbjuda marknaden fossilfritt stål redan 2026, och därefter ställa om alla produktionsorter till att bli fossilfria.

Case All Star är kategoriserad som en “Artikel 8-fond”, en så kallad ljusgrön fonder som främjar miljömässiga och sociala aspekter eller exkluderar investeringar som inte passar de hållbara målen. Grundläggande för våra fonder som klassificeras som ljusgröna enligt artikel 8 är att de omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om Case All Star här

Henrik StrömbomRekommenderad sparhorisont: Minst 5 år
 
Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.
 

 

 

 

Lämna en kommentar