<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case All Star får högsta hållbarhetsbetyg av Morningstar


Du har väl inte missat att Case All Star har blivit belönad med  högsta hållbarhetsbetyget hos Morningstar? 

Av alla Sverigefonder (cirka 100) är det endast ett fåtal som belönas med högsta hållbarhetsbetyget av Morningstar. Vår aktiefond Case All Star är en fonderna som har det högsta hållbarhetbetyget och att Case All Star dessutom är en aktivt förvaltad fond med en förvaltningsavgift som påminner mer om en indexfond gör inte saken sämre för andelsägarna. 

Case All Star är i år upp cirka 15 procent medan indexfonden Avanza Zero är upp cirka 5 procent under samma period.

Dagens Industri har tidigare uppmärksammat hur aktivt förvaltade Sverigefonder de senaste åren har varit överlägsna. Av 76 Sverigefonder kom den bästa indexfonden först på plats 36, det vill säga efter 35 aktivt förvaltade fonder.

Vi tror dessutom att hållbarhet över tid bidrar till överavkastning och då är aktiv förvaltning är rätt väg att gå. Detta eftersom indexförvaltning inte tar hänsyn till de underliggande bolagens hållbarhetsarbete. 

Söker du en aktivt förvaltad aktiefond med tydlig hållbar inriktning och en låg fast förvaltningsavgift så kan Case All Star vara något för dig. Vi kan med stolthet säga att vårt arbete med hållbarhet har både gett resultat sett till avkastning men ger också våra kunder möjligheten att spara med ett gott samvete för framtiden.

Läs mer om Case All Star här

Henrik StrömbomRekommenderad sparhorisont: Minst 5 år
 
Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.
 

 

 

 

Lämna en kommentar