<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu lanseras Case All Star!


Nu lanseras den vassaste fonden i Case historia.  Case All Star är en aktiefond med våra mest intressanta aktier där den relativt täta koncentrationen av antalet aktier i portföljen innebär större potential till högre avkastning. Klicka här och var med från starten du också!

Investeringar i fondandelar är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Lämna en kommentar