<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
All Star - Case Fonder

Nu lanserar vi All Star


Investera i Case Fair Play hos Avanza

Case All Star

Nu lanserar Case Kapitalförvaltning, där idrottslegenderna Stefan Edberg, Nicklas Lidström och Henrik Stenson är delägare, en ny fond. Med våra fantastiska delägare var det naturligt att ge fonden ett namn som återspeglar deras framgångar och namnet föll på Case All Star.

All-Star är en sportbeteckning som avser de bästa utövarna av sin sport, samtliga av våra delägare har varit top performers i sina respektive sporter under en lång tid. Lidström spelade NHL All Star Game hela 12 gånger, Edberg med sina 6 grand slam vinster samt Stenson med vinsten i British Open och OS-silver samma år.

Våra bästa aktieidéer

I vår fond All Star ryms endast våra absolut bästa aktieidéer. Precis som när NHL-spelarna röstas fram till All-Star matchen så lyfter våra aktieförvaltare fram sina absolut bästa aktieplaceringar vilket gör att fondens aktieinnehav alltid består av vår bästa laguppställning.

All Star är en specialfond som baseras på en portfölj med våra mest intressanta aktier. I fonden återfinns våra 15 bästa aktieidéer där en enskild aktie kan stå för 10 procent av fonden. Den koncentrerade portföljen med 15 innehav innebär högre risk och större potential till en högre avkastning än aktieindex. Urvalet av det bästa på den svenska marknaden i kombination med vår långa erfarenhet av framgångsrik förvaltning gör fonden till ett starkt alternativ till en aktivt förvaltad aktieportfölj.

Fondens ambition är att slå och prestera bättre än aktieindex efter avdrag för fondens alla kostnader och avgifter.

Innan du blir kund bör du ta del av fondens informationsbroschyr och faktablad som återfinns på vår hemsida.

Läs mer om All Star


Tryck på knappen nedan för att läsa mer om All Star och för att ladda hem mer information om fonden
All Star

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå

DETALJERAD RISKINFORMATION

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade 2016, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case All Star tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar.

Placeringen av fondmedlen koncentreras till en region, vilket ökar risken i Fonden. Fonden placerar i ett relativt fåtal investeringar vilket även det ökar risken i Fonden. En högre koncentration av aktier leder också till högre bolagsspecifik risk och högre likviditetsrisk. Andelen stora respektive små bolag kommer att variera över tiden. Investeringar i små och medelstora företag medför normalt en högre risk än investeringar i större företag. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken i Fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Var med från starten du också och beställ köpanmälan nu!


Beställ köpanmälan nu