<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Legalt


Här finner du information om fondbolagets tillstånd, organisation, kapitaltäckning samt våra policies och riktlinjer.

 

Oavsett om det gäller diskretionär kapitalförvaltning eller fondförvaltning lägger många inte bara sitt förtroende i våra händer, de ger oss också tillgång till stora delar av sin ekonomi. Därför är det en trygghet, både för oss och för våra uppdragsgivare, att det finns speciella funktioner som kontrollerar att vi sköter oss och gör ett bra jobb. Vår tillsynsmyndighet är Finansinspektionen som bland annat övervakar att Case verkar inom ramen för sina tillstånd.