<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Policies & riktlinjer


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter offentliggör härmed Case Kapitalförvaltning nedan några av bolagets interna policies och riktlinjer. För ytterligare information går det bra att vända sig till bolaget.

 

 

Ersättningspolicy

Riktlinjer för regelefterlevnad

Riktlinjer för riskhantering
 
Principer för aktieägarengagemang
 
Hållbarhetspolicy
 
Valberedning