<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Policies & riktlinjer


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter offentliggör härmed Case Kapitalförvaltning nedan några av bolagets interna policies och riktlinjer. För ytterligare information går det bra att vända sig till bolaget.

Ersättningspolicy

Rekryterings- och mångfaldspolicy

Riktlinjer för regelefterlevnad

Riktlinjer för riskhantering