<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Funktion för regelefterlevnad


Case har gett Advokatbyrå DLA Piper i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att övervaka och regelbundet utvärdera att Case följer tillämpliga externa och interna regelverk samt att ge råd och stöd i regelfrågor till styrelse, vd och anställda.

Centrala regelområden är lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med tillhörande föreskrifter och EU-förordningar som reglerar Case verksamhet samt regler om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.