<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klagomålshantering


Om du som kund inte är nöjd är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter. Enklast och snabbast för att få rättelse är att du vänder dig till din rådgivare. Om du inte är nöjd med det svar som lämnats på ditt missnöje kan du begära att Klagomålsansvarig, Johan Andrassy, prövar ärendet på nytt.

I sådant fall skall du skriva till:

Klagomålsansvarig
Johan Andrassy
Case Kapitalförvaltning AB
Norrlandsgatan 10, c/o Cecil Coworking
111 43 Stockholm
Telefon: 08-662 06 90
E-post: johan.andrassy@casefonder.se

Beskriv vad ditt ärende gäller samt vad du är missnöjd med. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt i förekommande fall frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Hemsida: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Hemsida: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Hemsida: www.konsumentverket.se

Ladda ner pdf med riktlinjer för klagomålshantering


Riktlinjer för klagomålshantering