<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrelse och VD


2021-11-24- 30-Jürgen Conze ́n 27

Jürgen Conzen

Ordförande (f 1964)

Utbildning och erfarenhet: Jürgen är advokat med lång erfarenhet från affärsjuridiska advokatbyråer såsom MAQS Advokatbyrå, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå och Walthon Advokater. Han besitter expertis och stor erfarenhet inom områdena M&A, bank och finans samt corporate. Jürgen har avlagt en jur. kand. och studerat företagsekonomi vid Lunds universitet samt avlagt en magisterexamen i juridik (M. iur.) vid Universität Trier, Tyskland.

Andra pågående uppdrag:  Styrelseledamot i CJV Conzen Kapitalförvaltning AB. Kipuwex AB, Styrelsesuppleant i Stenbruket AB, Havest Aktiebolag, Notar Advokatbyrå AB och Advokatfirman Niklas Haak Aktiebolag.

Jürgen har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.


Bönnemark

Mathias Bönnemark

Styrelseledamot (f 1970)

International Executive MBA vid SIMI i Köpenhamn. Mathias har arbetat och är delägare på Qeep Sverige sedan 2001, samt varit VD sedan 2008. Mathias har drivit förändrings- och utvecklingsarbeten inom branscher såsom IT, telekom, livsmedel, detaljhandel, transport m.m. Mathias är utbildad Professional Executive Coach samt är en flitigt anlitad föreläsare inom motivation, inspiration och målstyrning. Han är även styrelseledamot i bolagen Qeep Sverige Aktiebolag och Autista Holding AB.

Mathias Bönnemark har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.


henrik-strombom_case-kapitalforvaltning

Henrik Strömbom

Styrelseledamot (f 1959)

Henrik är en av Case grundare och han har lång erfarenhet inom bank och finans. Han har bland annat arbetat inom Svenska Handelsbanken som placeringsrådgivare i Stockholm och som chef för Kapitalplacering och Privatmarknad i Lund. Henrik har tidigare varit VD för Mariegården Kapitalförvaltning, Catella Kapitalförvaltning AB.  och Case Asset Management. Henrik har avlagt en jur kand. vid Lunds universitet och studerat företagsekonomi vid Lunds universitet.

Inget av dessa bolag står under Finansinspektionens tillsyn.

Henrik Strömbom har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.


johan-andrassy-ceo_case-kapitalforvaltning.jpg

Johan Andrassy

Verkställande direktör (f 1977)

Civilekonomexamen vid Uppsala Universitet med inriktning mot redovisning och finansiering. Johan började på Case under 2009 som administrativ chef och blev Vd i oktober 2013. Han kommer närmast från Ernst & Young där han arbetade som kvalificerad revisor med inriktning på finansiella bolag. Johan har lång erfarenhet av finansiella företag och fondverksamhet. Johan Andrassy har en godkänd Swedsec-licens.

Johan Andrassy inga andra uppdrag i något finansiellt företag eller aktiemarknadsbolag. Han har inte något kvalificerat innehav i aktiemarknadsbolag.

Bolaget har inte utsett någon ställföreträdande eller vice vd.