<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrelse och VD


jurgen-conzen_case-kapitalforvaltning.jpg

Jürgen Conzen

Ordförande (f 1964)

Jürgen är advokat och har sedan 1992 varit verksam inom bank & finans och M&A. Examen vid Lunds universitet (LL.M.) och Universität Trier (M. iur.) Tyskland. Jürgen har genom åren haft ett flertal styrelseuppdrag och är f.n. styrelseordförande i koncernmoderbolaget Proficio Investment AB. Han är dessutom styrelsesuppleant i Havest Aktiebolag, Stenbruket AB, Citrix Systems Sweden AB och Advokatfirman Niklas Haak Aktiebolag.

Inget av dessa bolag står under Finansinspektionens tillsyn.
Jürgen Conzen har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.


Mathias Bönnemark

Styrelseledamot (f 1970)

International Executive MBA vid SIMI i Köpenhamn. Mathias har arbetat och är delägare på Qeep Sverige sedan 2001, samt varit VD sedan 2008. Mathias har drivit förändrings- och utvecklingsarbeten inom branscher såsom IT, telekom, livsmedel, detaljhandel, transport m.m. Mathias är utbildad Professional Executive Coach samt är en flitigt anlitad föreläsare inom motivation, inspiration och målstyrning. Han är även styrelseledamot i bolagen Qeep Sverige Aktiebolag och Autista Holding AB.

Inget av dessa bolag står under Finansinspektionens tillsyn.

Mathias Bönnemark har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.


Emil Lundström

Styrelseledamot (f 1977)

Emil Lundström (f 1977) är styrelseledamot. Emil är verksam som CFO på det börsnoterade fastighetsförvaltningsbolaget SBC. Han är ekonom med magisterexamen från Uppsala Universitet och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomiområdet. Tidigare har han bland annat haft befattningarna som CFO på Schindler Hiss AB och CFO och Head of Business Control på Stanley Security Sverige (Niscayah). Emil har även varit verksam som auktoriserad revisor på Ernst & Young med inriktning mot publika aktiebolag. Han är även styrelseledamot i flertalet av bolagen inom SBC koncernen och Black Grid AB.

Inget av dessa bolag står under Finansinspektionens tillsyn.

Emil Lundström har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.


johan-andrassy-ceo_case-kapitalforvaltning.jpg

Johan Andrassy

Verkställande direktör (f 1977)

Civilekonomexamen vid Uppsala Universitet med inriktning mot redovisning och finansiering. Johan började på Case under 2009 som administrativ chef och blev Vd i oktober 2013. Han kommer närmast från Ernst & Young där han arbetade som kvalificerad revisor med inriktning på finansiella bolag. Johan har lång erfarenhet av finansiella företag och fondverksamhet. Johan Andrassy har en godkänd Swedsec-licens.

Johan Andrassy inga andra uppdrag i något finansiellt företag eller aktiemarknadsbolag. Han har inte något kvalificerat innehav i aktiemarknadsbolag.

Bolaget har inte utsett någon ställföreträdande eller vice vd.