<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillstånd & tillsyn


Case Kapitalförvaltning AB innehar följande tillstånd

2015-05-28 Mottagande & vidarebefordran av order avs fin. instrument

2015-05-28 Fondstrategi för hedgefonder

2015-05-28 Tillstånd till fondverks. enl. LAIF

2015-05-28 Diskr. portföljförvaltning av investeringsportföljer

 

Finansinspektionen

Telefon: 08-787 80 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Hemsida: www.fi.se