<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Extern revision


Uppdraget som extern revisor har lämnats till Ernst & Young AB. Huvudansvarig är revisor Carl Rudin.

Externa revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.