<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

När vi summerar årets åtta första månader är Case All Star är den Sverigefond som klarat årets nedgång allra bäst. Fonden har med sin tyldiga strategi mot så kallade värdebolag stått emot nedgången mycket väl och fondbetyget har höjts till 5 stjärnor under året.

När vi summerar årets åtta första månader är Case All Star den Sverigefond, oavsett storlekskategori, som klarat årets nedgång allra bäst. Inflationsoro i kombination med invasionen i Ukraina har bidragit till en extremt hög volatilitet på marknaden där de flesta aktier tappat mellan 20-30%. 

Case All Star har med sin strategi mot värdebolag och undervikt mot tech- samt förhoppningsbolag stått emot nedgången väl. Fonden är i skrivande stund endast ner cirka 11% vilket kan jämföras med börsens index (OMXSPI) som är ned hela 26%t under samma period . Tack vare en långsiktig strategi och god riskjusterad avkastning har fondbetyget höjts från 4 stjärnor till 5 stjärnor under året.

Bolagen i fonden verkar inom flera olika branscher och är av både större samt mindre karaktär men det finns vissa saker de har gemensamt. Innehaven som väljs in ska ha en stabil vinsttillväxt, generera positiva kassaflöden och passa in vår syn på konjunkturen. ”Vi började redan under förra året fokusera på inflationen och kommande räntehöjningar vilket har fört med sig att allokeringen i portföljen anpassats därefter. Vi vill äga bolag som tjänar pengar idag och som har en stabil vinsttillväxt. Bolagen ska ha möjlighet att föra vidare kostnader, det blir viktig faktor i en värld där inflationen än inte är under kontroll. Efter några år där tillväxt har premierats ser vi att pendeln under året slagit över och att vår strategi, där där bolagen tjänar pengar här och nu är viktigt, bär frukt.” säger Tom Andersson.

I portföljen finns i skrivande stund 28 bolag fördelat på åtta branscher där fonden för närvarande stor exponering mot banksektorn eftersom dessa bolag har en tendens att gynnas när räntan stiger. Fonden är koncentrerad och aktivt förvaltad. ” Vi har under året presterat en överavkastning mot index på över 15% (OMXSPI) och vi känner oss trygga med vår strategi. Det är i turbulenta tider som aktiv förvaltning visar sitt mervärde.” Säger Tom Andersson

Case All Star har i skrivande stund en sharpekvot över 1,06. Sharpekvoten är ett mått som visar förhållandet mellan den avkastning du får och den risk du tar. Ju högre Sharpekvot desto bättre och för ett långsiktigt sparande i aktier är en Sharpekvot över 0,5 bra medan en Sharpekvot motsvarande 1,0 eller högre anses vara mycket bra. 

 

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar