<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur har Case Safe Play presterat under 2020 jämfört med andra fonder?


Case Safe Play slutade året med en uppgång på 1,73% vilket är väldigt glädjande eftersom det innebär att alla kvarvarande fondandelsägare har en positiv utveckling på sitt sparande. Fonden har hämtat igen hela nedgången och därutöver levererat positiv avkastning i det värsta året för företagsobligationer sedan Finanskrisen. 

Efter en glödhet början på 2020 fanns det plötsligt bara säljare kvar och priserna på företagsobligationer störtdök och några fonder tvingades till och med att stänga i turbulensen. Stödpaket från ECB och FED satte snabbt fart på efterfrågan igen och de förvaltare som navigerade rätt i den snåriga marknaden lyckas ändå att landa året på plus.

Stor del av framgångsfaktorn är att Case Safe Play har exponering mot banksektorn. I takt med att bankerna har fått utdelningsförbud så har bankernas balansräkningar stärkts och risken gått ned vilket är positivt för obligationsinnehavarna men kanske mindre glädjande för aktieägarna.

Den stora konkurslavinen som många oroade sig för uteblev enligt kreditupplysningsföretaget UC. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt. Detta tillsammans med stora åtgärder från världens centralbanker talar för fortsatt uppgång på marknaden för företagskrediter. 

Case Safe Play har även hunnit fylla 10 år och de sparare som har varit med sedan starten har fått se sitt sparkapital växa med 44,8 procent. Under dessa 10 år så har fonden dessutom bara ett enda år med negativt avkastning. 

Efter att ett på många sätt konstigt år är avslutat så är vi på Case superladdade för att gå in i 2021 med ny energi. När vaccinationerna är i full gång och viruset retirerar är det full gas framåt igen. Det ska bli kul att göra annat än att hänga på Teams eller Zoom och att snart få se den efterlängtade solen igen.

Nu kör vi!

Henrik Strömbom, Co-founding PartnerTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar