<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fokus riktas mot bankobligationer när Schweiz tillämpar egna regler


I samband med att Schweiz centralbank (SNB) och landets motsvarighet till Finansinspektionen (FINMA) gav grönt ljus för Schweiz största bank UBS att ta över krisdrabbade Credit Suisse så valde myndigheterna att sätta aktieägarna framför obligationsinnehavarna. Det anmärkningvärda i denna transaktion är att aktieägarna i Credit Suisse får 3,2 miljarder USD medan innehavarna av deras AT1-obligationer får noll.

Denna märkliga företeelse fick den 275 miljarder USD stora AT1-marknaden att sätta helgkaffet i vrångstrupen eftersom en långivare ska ha högre prioritet än aktieägare i en konkurs eller liknande scenario. En hel räntemarknad hade svårt att förstå hur FINMA helt plötsligt kan vända på hierarkin mellan AT1-obligationer och aktieägare.

Draget från FINMA medförde att räntemarknaden nu undrar om samma företeelse kan inträffa hos andra banker vilket medförde att priserna på AT1-obligationer rasade cirka 10% runt om i världen. Detta eftersom investerarkollektivet nu kräver högre avkastning på AT1-kapital som kompensation för den extra risken som FINMA har framkallat. Högre avkastningskrav innebär också högre finansieringskostnader för bankerna.

För att lugna marknaden (som nu var på helspänn) gick EBA, European Banking Authority, tillsammans ECB ut med ett klargörande att det finns en betydande skillnad mellan EU:s regelverk och det i Schweiz. I EU ska aktieägarna ska ta smällen först. Som ett exempel kom en relativt trygg AT1-obligation från Handelsbanken, som handlats omkring kurs 97 i förra veckan, att backa till 89 under måndagens morgon, innan kursen på nytt vände upp mot 94. De aktörer som försökte fynda AT1:or under måndagen blev dock snabbt besvikna eftersom det fanns få säljare till kurs 94.

För egen del så har nedskrivningen av Credit Suisses AT1:or väldigt liten direkt påverkan av Case Safe Play, Däremot så har även priset på andra bankrelaterade obligationer påverkats negativt av det som händer i världen. Jag tycker att det var bra att EBA, ECB och även vår egen Riksgäld går ut och förtydligar att det är aktieägarna som i första hand ska bära förluster i ett resolutionsfall. Jag skulle inte bli förvånad om innehavare av Credit Suisses AT1-obligation kommer att kräva ersättning för de förluster de har lidit i samband med FINMAs beslut att skriva ned dessa till noll. I det långa loppet har detta inte medfört någon bestående skada på Europas marknad för AT1-obligationer men lärdomen är att man ska hålla sig till banker i länder som följer EU:s lagstiftning.

Med vänlig hälsning, 

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar