<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Högräntefonden Case Fair Play är nu upp över 3 procent i år!


Högräntefonden Case Fair Play är nu upp över 3 procent i år!

Något förenklat kan man säga att fonden är ett koncentrat av Case Safe Plays mest intressanta innehav utan krav på kreditbetyg. Fonden är koncentrerad och fokuserad för att kunna leverera den bästa avkastningen. Risknivån i fonden går därför upp något jämfört med Case Safe Play och fonden är klassificerad som 4 av 7 på riskskalan. 

Även Case Safe Play har presterat bra under årets första kvartal utifrån fondens risknivå där Safe Play huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet. 

Till skillnad från många andra svenska företagsobligationsfonder har vi i både Fair Play och Safe Play en liten exponering mot fastighetssektorn där vår bedömning är att många av bolagen möter lite tuffare tider i spåren av Corona.

Fonderna har också en överexponering i obligationer utgivna i andra valutor än svenska kronor eftersom de stora valutorna betydligt mer likvida. Safe Plays tillgångar är därför lättare att omsätta vilket var en av orsakerna till att fonden inte behövde stänga under vårens turbulens. För att inte vara utsatt för valutakursrörelser så säkras alla investeringar tillbaka till svenska kronor.

För att ta höjd för en ränta som börjar att smyga uppåt har vi cirka 60 procent av portföljerna i företagsobligationer med rörlig ränta och räntedurationen är cirka 1 år i respektive fond.

Vill du veta mer om fonderna eller få en presentation av förvaltaren så går det bra att kontakta mig på henrik.strombom@casefonder.se

Henrik Strömbom, Marknad- och kundrelationsansvarigTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar