<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Presterar bättre än genomsnittet!


Letar du efter en räntefond som presterar bättre än genomsnittet? Den som sparat i Case Safe Play under perioden 1 januari 2013 - 30 juni 2016 har fått 4,2 procent bättre avkastning än genomsnittet*. Case Safe Play har sedan starten 2011 genomgående presterat bättre än genomsnittet och har alltid tillhört toppen i sin kategori hos Morningstar. Fonden har för närvarande 4 stjärnor i rating hos Morningstar och är en av rådgivarnas top 3 fonder hos Fondmarknaden.se

Swedbanks strateger rekommenderar sparare att övervikta sina investeringsportföljer med krediter med högre kvalitet (Investment Grade) i väntan på tydligare signaler. En förvaltningsinriktning som Safe Play haft sedan starten 2011.

Slutsatsen i Swedbanks strategirapport var följande:

"Vi behåller en neutral allokering gällande aktier. Däremot ser vi att kreditmarknaden erbjuder en attraktiv avkastning givet ECB:s stödköp och väljer därför att övervikta krediter på bekostnad av räntor. Vi ökar däremot inte risken inom kreditsegmentet utan fortsätter att övervikta krediter med högre kvalitet, det vill säga Investment Grade”.

Safe Play har som sagt specialiserat sig på att investera i företagsobligationer utgivna av företag med hög kreditrating (Investment Grade). Minst 60 procent av fondförmögenheten ska alltid vara investerad i obligationer utgivna av företag med hög kreditrating där investeringarna har fokus på stabila bolag med bra kreditbetyg och företrädesvis i Nordeuropa. För att undvika valutarisk valutasäkras alla placeringar i utländsk valuta i normalfallet till svenska kronor.

I en normaliserad räntemarknad har Safe Play som övergripande mål att nå en avkastning på 4-5 procent per år.

Safe Play återfinns självklart på Swedbanks fondtorg och det är Swedbank som sköter fondens administration och banken är även förvaringsinstitut åt Safe Play.

Läs mer om Safe Play!

Lämna en kommentar