<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hög efterfrågan på företagsobligationer bäddar för uppgång


Hög efterfrågan på Safe Plays och Fair Plays obligationer bäddade för en rekordstark uppgång i fonderna förra veckan. Safe Play gick upp cirka 1 procent och Fair Play gick upp cirka 1,4 procent vilket innebär att fonderna fått upp ångan i återhämtningen. Detta placerar fonderna på en fin första och andra plats i kategorin sett till de tre senaste månaderna.

Ni som läst mina tidigare nyhetsbrev vet att våra fonder investerat i så kallade eviga förlagslån (perpetual bonds på engelska) som bankerna gav ut på 80-talet. Anledningen till att dessa lån är eviga är att obligationerna ska kunna tillgodoräknas som eget kapital vid beräkning av bankernas kapitaltäckning. Min slutsats har hela tiden varit att bankerna i samband med implementeringen av Basel III-regelverket inte längre kan tillgodoräkna sig dessa lån i beräkningen av kapitaltäckningen. Bankerna börjar därför successivt att lösa in obligationerna men dessa måste vara inlösta senast i slutet av 2021. Därefter räknas dessa obligationer endast som vanliga lån och ingen del av obligationen får räknas som eget kapital.

Safe Play har en betydande andel investerat i eviga förlagslån och vi börjar nu se en tydlig trend att bankerna visar intresse att lösa in utestående förlagslån. Detta kommer på sikt kommer att driva upp efterfrågan och därmed priset på dessa obligationer (som för närvarande handlas till kraftig rabatt) och som i sin tur genererar extra avkastning i fonden.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare för Case Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar