<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Högräntefond - nytt namn, samma fantastiska förvaltning


När Case Fair Play i februari fyllde tre år som högräntefond belönades den med det högsta fondbetyget, det vill säga 5 stjärnor. Sedan dess har fonden ökat avkastningen och är den fond av samtliga räntefonder i svenska kronor som har haft högst avkastning under de senaste tre åren*. I år är fonden upp över 7% och byter nu namn till Case Högräntefond, vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att ställa några frågor till teamet bakom fonden.

 

Varför byter fonden namn?

Som en del i arbetet att förenkla och förtydliga för våra sparare byter fonden namn. Case Fair Play investerar primärt i företagsobligationer med något högre kreditrisk, så kallade ”high yield - obligationer”, vilket investerare kompenseras för genom att bolagen betalar en högre kupongränta. För att tydligare beskriva fondens inriktning har vi valt att även byta namn på fonden från Case Fair Play till Case Högräntefond. På så vis förstår man redan genom namnet att fonden investerar i obligationer med högre kupongränta. Fonden kommer i övrigt att fungera precis som vanligt, det är endast namnet som blir nytt och förhoppningsvis tydligare för alla.

 

2021-11-24- 30-Andreas Rask 7Andreas Rask, ansvarig förvaltare

 

Vilka faktorer särskiljer Case Högräntefond från andra liknande fonder?

Det är tre punkter som urskiljer fonden från branschkollegor

  • Case Högräntefond har en rejäl undervikt i fastighetsbolag, vilka annars utgör en majoritet av utestående obligationer på den nordiska marknaden generellt. Detta medför att fonden får en lägre korrelation med obligationsmarknaden över lag.
  • Utöver de höga kupongräntorna har fonden en kort kreditbindningstid viket bidrar till att minska såväl kreditrisk, ränterisk som likviditetsrisk.
  • Fonden har en relativt hög portföljkoncentration och består i dagsläget av 40 innehav, för att ha möjlighet att leverera god avkastning som ej korrelerar alltför mycket med marknaden.

 

Hur ser teamet för fonden ut?

Andreas har förvaltat fonden tillsammans med Tom Andersson sedan den blev en högräntefond i början på 2020. Sedan dess har det varit en framgångssaga både i form av god avkastning och rejäl tillväxt i fondförmögenhet sedan fler och fler nu har fått upp ögonen för fonden.Madeleine Almqvist

I fjol prisades det goda arbetet med en utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards och i år belönades fonden med det högsta fondbetyget, det vill säga 5 stjärnor. I och med att fonderna växer satsar vi vidare på förvaltningen. I maj månad anslöt Madeleine Almqvist till Case ränteteam och hjälper numera Andreas på högräntesidan med bland annat bolagsanalys.

- Det är av yttersta vikt med strukturerad analys, något vi alltid haft i fokus. I analysen av sektorer, bolag och deras förmåga att hantera sina skulder kommer Madeleine in med sin kompetens. Att Madeleine anslutit sig till Case är kul och det är bra att vi blir fler då vårt förvaltade kapital inom räntor och företagsobligationer vuxit, säger Andreas.

 

Vad har ni för spaningar framåt vad gäller förvaltningen?

Vi ser tecken på att centralbankerna börjar närma sig toppen av räntebanorna, vilket betyder att vi snart får se en platå för styrräntorna. Marknaden lyssnar med spetsade öron efter just detta, både i form av kommunikation från centralbanksdirektionerna och i form av inkommande makrodata.

Fonden har haft en väldigt kort ränteduration under de senaste årens ränteuppställ, vilket har varit en nyckel till den fina utvecklingen för fonden. Vi börjar nu så sakteliga addera lite ränteduration för att vara positionerade när ränteplatån så småningom ska övergå i sjunkande räntor. I synnerhet i den centralbankskänsliga tvåårspunkten.

Efter sommaren har också primärmarknaden börjat komma i gång igen och vi har hittills varit med i spännande transaktioner i bland annat Sdiptech. Vi tror att det kommer en hel del intressanta case på primärmarkanden för oss att titta på de närmsta veckorna.

För att sammanfatta står fonden väl rustad inför ränteplatån och efterföljande räntenedställ och vi ser med tillförsikt fram emot hösten och 2024.

 Högräntefonden bäst sept 2023

*samtliga räntefonder i SEK hos Avanza Bank per 2023-09-14. Totalt 103 fonder

 

Vad kan man förvänta sig som sparare i fonden?

Som sagt, förvaltningen är den samma trots namnbytet. Man kan fortsatt förvänta sig en aktivt förvaltad högräntefond med en konkurrenskraftig förräntningstakt oavsett marknadsklimat. I skrivande stund har portföljen en förräntningstakt på över 11% efter avgift. Det tycker vi gör fonden till ett bra alternativ eller komplement till aktier.

 

*samtliga räntefonder i SEK hos Avanza Bank per 2023-09-14. Totalt 103st fonder.

 

 

Vill du lära dig mer om våra fonder? Maila Carl Bergenstråhle på carl.bergenstrahle@casefonder.se eller Frida Dyvik på Frida.dyvik@casefonder.se så kontaktar vi dig.

 

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar